O Targach

VII Targi Myś›liwskie

Celem edukacji na Targach Myśliwskich jest zarówno poszerzenie wiedzy wśród odwiedzających, ale co najważniejsze wskazanie zagrożeń oraz wypracowanie właściwych zachowań, które pozwolą na przyjemne i bezpieczne przebywanie w ekosystemach leśnych. Podniesienie świadomości w zakresie ekologii przyczyni się do łatwiejszego zrozumienia zachowań zwierząt, działania sił przyrody i sprawi, że ludzie chętniej będą przestrzegać reguł i będą postępować w sposób, który nie szkodzi przyrodzie, a wręcz służy jej zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Tematyka prelekcji oraz wystaw edukacyjnych na poszczególnych stanowiskach wystawienniczych:

  1. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Pracownicy Stacji przedstawią gatunki grzybów jadalnych i trujących, ich morfologię, wskażą istotne różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami grzybów, co pozwoli na ich późniejszą prawidłową identyfikację oraz uniknięcie zatruć. Scharakteryzują pierwsze objawy zatrucia grzybami oraz wskażą, jak powinniśmy zachowywać się w przypadku wystąpienia objawów zatrucia. Celem prelekcji jest:

– podniesienie poziomu wiedzy na temat grzybów jadalnych i trujących,

– zmniejszenie ilości zatruć poprzez uświadomienie społeczeństwu zagrożeń płynących ze spożywania gatunków grzybów, których nie do końca poznaliśmy lub lekkomyślnie zbieramy nie znając do końca ich toksycznego działania.

Liczne przypadki zatruć grzybami wskazują na istotną potrzebę edukowania społeczeństwa   w tym zakresie.

  1. Sokolnicy

Pokażą z bliska różne gatunki ptaków drapieżnych – w tym również rzadko występujących w naszym kraju. Przybliżą kulturę i zwyczaje sokolnicze oraz historię sokolnictwa w Polsce. Opowiedzą, jak układa się ptaki drapieżne, gdzie wykorzystuje się ich możliwości. Spotkanie  z sokolnikami to również możliwość poznania: ekologii ptaków drapieżnych, ich występowania w Polsce i na świecie, a przede wszystkim sokolnicy będą mieli okazję pokazać, jak wygląda opieka nad takimi ptakami, jak wygląda ochrona czynna wielu gatunków ptaków drapieżnych i jaka jest ich rola w ekosystemach naszego kraju. Dodatkowo będzie można poznać zakres wykorzystania ptaków drapieżnych w gospodarce.

  1. Technikum Leśne w Tucholi

Uczniowie przybliżą odwiedzającym specyfikę szkół leśnych. Będzie można zobaczyć, jak szeroka jest tematyka leśna i w jaki sposób przebiega nauka w Technikum Leśnym. Wskażą możliwości rozwoju po zdobyciu zawodu technika leśnika, a także pokażą, jak wiele jest różnych dróg po ukończeniu edukacji w tym zakresie.

  1. Lekarz weterynarii

Będzie można skorzystać z porad lekarza weterynarii, który pokaże, w jaki sposób trymuje się psy, opowie o ich zdrowiu i pielęgnacji, by każdy właściciel psa mógł się cieszyć zdrowym pupilem. Jednocześnie będzie wskazywał, jakie zachowania psów mogą świadczyć o ich zachorowaniu na choroby zakaźne, jak postępować w przypadku podejrzeń chorób zakaźnych u psów i jakie mogą nieść zagrożenia dla człowieka choroby odzwierzęce.

  1. Kuchnia myśliwska

Kuchnia jest elementem tożsamości narodowej i regionalnej szczególnie, gdy ma długą i bogatą oraz dobrze udokumentowaną historię. Taka jest polska kuchnia myśliwska. Prowadzący opowie o postępowaniu z upolowaną zwierzyną, o traktowaniu pozyskanego mięsa, o smakach i aromatach jakie wiążą się ze środowiskiem, w którym ta zwierzyna żyje, jej sposobem życia i rytmem pór roku. Przedstawiona zostanie biologia zwierzyny łownej w relacji do jakości dziczyzny, obróbka wstępna surowca na elementy kulinarne w zależności od przeznaczenia w kuchni. Dodatkowym elementem będzie zaprezentowanie nowoczesnej dobrej kuchni myśliwskiej opartej na dziczyźnie oraz zbieranych w naszych lasach grzybach, jagodach, żurawinach. A przecież natura i jej dary to istota zdrowego i świadomego odżywiania. Wykład na temat przygotowania potraw z dziczyzny oraz ich walorów smakowych z zdrowotnych wygłosi ekspert w tym zakresie, znany nie tylko w kręgach myśliwych, ale przede wszystkim miłośników dobrej i zdrowej kuchni, dr Józef Sadkiewicz.