Konkurs plastyczny

Plakat_B2_konkursPodczas VII Targów Myśliwskich Bydgoskie Centrum Targowo Wystawiennicze organizuje Konkurs Plastyczny pod tytułem: „Las oczami małych ludzi”. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku  6 – 12 lat do samodzielnego wykonania prac w formacie maksymalnie A3, dowolną techniką. Zachęcamy do: rysowania, malowania, wyklejania czy wydzierania.  Artystyczne dzieła przedstawiać mają życie lasu i jego mieszkańców oraz pozytywną ingerencję człowieka w ich funkcjonowanie. Prace konkursowe pokażą w jaki sposób dzieci widzą otaczającą nas przyrodę, las, roślinność i zwierzęta. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Podpisane „Zgłoszenie pracy do konkursu plastycznego” (dostępne tutaj) wraz z pracą plastyczną należy dostarczyć do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego (ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz) w dniach 12.09.-02.10.2016 r. (w ostatnim dniu prace przyjmowane są do godziny 10.00). Prace można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Każdą pracę należy podpisać w następujący sposób: imię i nazwisko, wiek Uczestnika (autora) oraz dołączyć do niej Zgłoszenie. Prace złożone bez załączonego prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Dla najciekawszych prac przewidujemy upominki i dyplomy, które zostaną przyznane w następujących kategoriach wiekowych: 6-7 lat, 8-10 lat oraz 11-12 lat. Powołana Komisja Konkursowa wybierze 10 interesujących prac, które zostaną zaprezentowane podczas VII Targów Myśliwskich w dniach 1-2 października 2016 roku. W każdej kategorii  wiekowej rozdane zostaną upominki: za miejsce I, za miejsce II oraz za miejsce III. Przewidujemy nagrodzenie specjalnym wyróżnieniem „za pomysłowość przekazu”, pracy wykonanej z wykorzystaniem elementów nietypowych. Liczymy na kreatywność i inwencję twórczą małych artystów.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 2 października 2016 r. podczas Targów Myśliwskich odbywających się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół BCTW

– Formularz zgłoszeniowy – Pobierz